O FIRMI

DJELATNOSTI

REFERENCE

KONTAKT

Direktor: Tarik Mujanović d.i.a.
rođen u Ljubuškom 13.06.1969 god.
Diplomirao 1996 god. na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu

Arhin d.o.o. poduzeće za projektiranje, tehničke usluge i inžinjering

- Firma registrirana 2006 godine u Ljubuškom
- Vlasnik i direktor firme Tarik Mujanović d.i.a.
- Kao samostalni arhitekt radi od 1998 godine

Vanjski suradnici su:

- IGS | www.igs.ba , studio za izradu vizualizacija

- Admir Bolić d.i.a.

- Mirsad Vrce d.i.g.

- Mujo Pajević, građevinski tehničar

- Miro Bunoza, samostalni stolar

Copyright © 2006 ARHIN d.o.o. Ljubuški Incorporate

web design by TimeLine studio